Voordelen ICT MSP (Maandelijks) vs Break Fix (Uurtje factuurtje)

Een Managed Service Provider (MSP) biedt beheerde ICT-diensten op afstand en heeft als doel om het beheer van de ICT-infrastructuur van een organisatie te vereenvoudigen en te optimaliseren. Een MSP kan zijn diensten aanbieden in de vorm van een maandelijks abonnement of uurtje-factuurtje (“Break-Fix”) ondersteuning.

Bij een maandelijks abonnement is er sprake van een vaste prijs per maand voor een pakket van beheerde diensten. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit beveiliging, back-ups, systeembeheer en support. De MSP zorgt er op deze manier voor dat de ICT-omgeving van de klant proactief wordt beheerd en eventuele problemen worden voorkomen voordat ze zich voordoen. Hierdoor is de klant verzekerd van een constante kwaliteit van dienstverlening en wordt er gewerkt aan een continue optimalisatie van de ICT-infrastructuur.

Uurtje-factuurtje ondersteuning, ook wel bekend als “Break-Fix” ondersteuning, is gebaseerd op het factureren van de daadwerkelijk geleverde diensten. Hierbij betaalt de klant alleen voor de diensten die worden geleverd. Dit kan bijvoorbeeld het oplossen van een probleem, het uitvoeren van een upgrade of het installeren van software zijn. Bij uurtje-factuurtje ondersteuning is er geen sprake van een vaste prijs en kunnen de kosten hoger uitvallen dan bij een maandelijks abonnement.

Een MSP met een maandelijks abonnement biedt de klant voordelen zoals voorspelbare kosten, continue monitoring en proactief beheer. Dit kan leiden tot minder downtime, snellere responstijden en betere bescherming tegen bedreigingen. Bij uurtje-factuurtje ondersteuning ligt de verantwoordelijkheid meer bij de klant om problemen te melden en te wachten tot er een oplossing wordt geboden.

De keuze tussen een MSP met een maandelijks abonnement en uurtje-factuurtje ondersteuning hangt af van de specifieke behoeften van een organisatie en het budget dat beschikbaar is. Een MSP met een maandelijks abonnement is over het algemeen geschikter voor organisaties die behoefte hebben aan proactief beheer en continue monitoring, terwijl uurtje-factuurtje ondersteuning beter geschikt is voor organisaties met beperkte IT-ondersteuningsbehoeften.

Recente berichten