Privacy

“Cookies, trackers en privacy verklaringen, hieronder is onze complete privacy verklaring in het kort. 

Wij gebruiken trackers om te zien of wij daadwerkelijk goed adverteren met Google Adwords, LinkedIN en Facebook. Deze trackers zijn nodig om te kijken of wij de goede doelgroepen bereiken of dat we deze bij moeten stellen. ”

W PRIVACY

Cura ICT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cura ICT,
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Cura ICT verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

Uw voor- en achternaam

Uw telefoonnummer

Uw mailadres

WAAROM CURA ICT DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Cura ICT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Cura ICT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Cura ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Cura ICT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In kaart brengen websitebezoek

Cura ICT gebruikt Google Analytics & Social media trackers zoals facebook pixel om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Cura ICT. Cura ICT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Cura ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met maarten@curaict.nl

Cura ICT en ICT voor de ZORG

Cura ICT is gespecialiseerd in ICT Huisarts, ICT voor de zorg, Medische ICT, ICT Zorg en ook ICT Huisartsenpraktijk. Wij richten ons als dienstverlener alleen op deze niche omdat er veel vraag is naar een ICT leverancier voor de Zorg. U kunt met Cura ICT een betrokken en persoonlijke systeembeheer verwachten die met de nieuwste technieken en software uw praktijk automatisering onder controle houd en heeft. Wij hebben ook verstand van diverse zorgapplicaties zoals Topicus HAP, Vital Health, Medicom, Promedico en Omnihis. Wij zoeken altijd naar de beste oplossingen voor uw ICT en uw bedrijfsprocessen binnen huisartsenpraktijk, huisartsenpost of overige zorgpraktijken en organisaties.