Weerbaarder tegen cybercriminaliteit met onze security & digivaardigheidsmodule.

“U heeft een goed slot in uw voordeur, alleen uw collega laat altijd de tuindeur open staan”

Uw computers en netwerk zijn meestal tot de tanden gewapend; een firewall, antivirus en een goed beveiligde zorglijn om aanvallen van buitenaf te weren.
Aanvallen gaan met 30% via e-mail. Het doel van zo’n aanval is het bedotten van uw medewerkers om wachtwoorden en andere belangrijke informatie te ontfutselen. Mocht een dergelijke aanvalspoging succesvol zijn, dan wordt dit “oeps momentje” helaas niet altijd bij de verantwoordelijke persoon gemeld.

 

Met ons nieuwe platform zoomen wij in op deze gevaren!
Met ons platform monitoren wij geautomatiseerd het dark web om te controleren of er gegevens van u of uw organisatie verkocht worden. Vergaarde gegevens als accounts en wachtwoorden worden via deze weg te koop aangeboden. Is hier bij jullie sprake van? Dan kunnen wij gezamenlijk een actieplan opstellen om deze accounts opnieuw in te stellen en het wachtwoordbeleid te verbeteren.
Hoe meer gegevens op het dark web, des te vernuftiger de Phishingmails zullen worden.
Er zijn steeds meer datalekken, dus cybercriminelen zullen met gerichte persoonlijke informatie uw medewerkers proberen te ontwapenen.

 

Train uw medewerkers met Valse phishingmails

Elke maand of kwartaal kunnen wij phishing mails uw organisatie insturen met het doel de medewerker te leren een valse mail te signaleren. Mocht uw medewerker in de phishingmail trappen, dan zal hij/zij een korte informatieve video ± 3minuten te zien krijgen hoe die ingaat op het herkennen van een phishingmail.
In beginsel zal het percentage van medewerkers die in phishingmails trappen rond de 20% liggen.

 

Digivaardigheid

Naast het toetsen van cyberweerbaarheid zullen wij uw medewerkers ook periodiek digitaal trainen.
Wij versturen korte quizzen en instructievideo’s waarbij de medewerker getoetst en getraind wordt.
Deze trainingen hebben een duur van ± 8 minuten, zodat dit niet een te grote commitment is van uw organisatie.

 

Rapportages

U ontvangt elke maand of kwartaal een rapportage met mooie inzichten over hoe de trainingen gegaan zijn en wie er eventueel extra aandacht kan gebruiken. Uw medewerkers worden zo digivaardiger wat zorgt voor een efficiënte en veilige organisatie.

 

Recente berichten